PATİKA KİTAP BLOG

“Sol liberalizm ve Taraf” üzerine…

Türkiye’de solun nasıl bir çizgi izlemesi gerektiği hakkında en az solcular, sosyalistler kadar sağcıların da söz söylediği günümüzde, sol üzerine tartışılan temel nokta “değişim” üzerine kurulu.
Emperyalizm yerine küreselleşme, sınıf yerine sivil toplum, sosyalizm yerine demokratikleşme kavramları kullanılarak bu “değişim”in hangi yönde olması gerektiği de gösterilmiş oluyor.
Solu yeniden tanımlamaya çalışırken muhafazakârlarla da ortak bir zeminde buluşan sol liberalizminin Türkiye’deki serüveni nasıl başladı? Sol liberaller bu tarihsel ve ideolojik dönüşümü nasıl temellendirmeye çalıştı? Sol liberalizmin son yıllardaki en büyük ideolojik aracı olan Taraf Gazetesi hangi ihtiyacın ürünü olarak doğdu?
Aras Aladağ’ın Yüksek Lisans tezinin gözden geçirilerek kitaplaştırılmasıyla çıkan “Hegemonya Yeniden Kurulurken Sol Liberalizm ve Taraf” kitabı da bu sorulara cevap vermeye çalışıyor.

Devamını Oku

Post Dergi'nin Emrah Cilasun Söyleşisi

Yazarımız Emrah Cilasun'la kitabı üzerine Post Dergi'den Taylan Ayrılmaz'ın gerçekleştirdiği söyleşiyi olduğu gibi yayınlıyoruz. Söyleşi 20 Nisan günü postdergi.com adresinde yayınlanmıştır.

Devamını Oku

Yeni Paradigma ve Said Nursî

[Halkın Günlüğü Gazetesi'nin 118. sayısında Emrah Cilasun ile yapılan röportaj]

“Yeni Paradigmanın Eşiğinde - ‘Bediüzzaman’ Efasanesi ve Said Nursî Gerçeği” isimli kitap 2015 yılı içerisinde Patika Kitap tarafından yayınlandı. Emrah Cilasun tarafından dört yıllık yoğun bir çalışma sonucu hazırlanan kitap vesilesiyle bir araya gelip bir söyleşi gerçekleştirdik. Tarihsel meselelerden güncel-politik sorunlara geniş bir çerçevede gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

Devamını Oku

Ölümü Küçülterek Yenenler / Hasan Hayri Aslan (Röportaj - Halkın Günlüğü)

Oldukça gecikmeli ve beklenen bir eser olarak Hasan Hayri Aslan tarafından yazılan “Ölümden De Öte” isimli kitap, 2015 yılı sonlarında Patika Kitap tarafından yayınlandı. 12 Eylül AFC döneminin en önemli işkence merkezlerinden olan ve yaşanılan vahşetin izlerinin hala hissedildiği Amed zindanlarına dair şimdiye değin yazılmış en ayrıntılı kitaplardan biri Ölümden de Öte. Genelde PKK ile özdeşleştirilen ve şimdiye kadar yapılan çalışmaların hemen hepsinde tek yanlı işlenen Amed zindan sürecini birçok yönüyle ele alan Hasan Hayri Aslan ile bir araya gelerek bir sohbet gerçekleştirdik.

Devamını Oku

Patika ile Röportaj

Patika Kitap ne zaman kuruldu?

Patika Kitap yayıncılık hayatına gönüllülük esasına dayanan amatör bir ruhla ama yayıncılığın kendisine profesyonel bir tarzda yaklaşan bir arkadaş topluluğu tarafından 2013 yılında kuruldu. Halen de bu yaklaşımla varlığını sürdürmektedir.

Devamını Oku