Helmut Ortner'dan Tartışma Yaratacak Bir Kitap

"Cellat – Hitler’in Hizmetindeki Katil, Roland Freisler", "Sacco ve Vanzetti – Amerika’da İki İtalyan, Bir Hukuk Cinayeti" ve "Suikastçı – Hitler’i Tek Başına Öldürmek İsteyen Adam, Georg Elser" kitaplarının yazarı Helmut Ortner'dan tartışma yaratacak bir kitap: "Eğer Devlet Öldürürse - İktidar, Ölüm Cezası ve İnsan Hakları Üzerine" çıktı! Emrah Cilasun'un çevirisi ve Prof. Dr. Yücel Sayman'ın sonsözüyle.

Yücel Sayman'ın sonsözünden:

"Ceza adaleti alanında kullanılacak olan kamusal güce, bu konuda karar verme yetkisi bulunanların (örneğin parlamenter sistemde tasarı sunan bakanlar kurulu üyeleri, teklif veren milletvekilleri, olumlu oy kullanan milletvekilleri, kanunu onaylayan cumhurbaşkanı) aldıkları kararla gücün en üst kullanım ölçütü (idam cezası) olarak ölümü gücün uygulamasına sokan anlayışın yasalaştığı; somut bir olayda,  görevlendirildikleri için başından sonuna katılanların  (örneğin yargı alanında polis-savcı-jüri üyeleri-yargıç) faaliyetiyle yürütülen süreç sonunda idam cezası kararının verildiği; bu konuda yetkilendirilmiş kişi/kişilerin (örneğin cellat, infaz memuru, kurşuna dizenler) eylemiyle cezanın infaz edildiği (suçlu sayılanın öldürüldüğü için öldüğü) varsayımda, öldüren kim? Varsayıma ölüm aletini yapanlar ya da üretenler (darağacını inşa edenler, kuranlar; zehirli sıvıyı üretenler vb) ve başkaları eklenebilir. Soru aynı: Öldüren kim? Ölüm cezası, ölüme giden sürece birden fazla kişinin şu ya da bu düzeyde faaliyetiyle katılımını gerektiriyor. Ve bunlardan hiç biri ‘öldüren’ sayılmıyor! Mutlaka bir öldüren arıyorsak, “o devlettir” diyebiliyoruz sadece.

“Öldüren Devlet Olunca” ?...

Bireysel gücü toplumsallaştırılarak kamu gücüne, bireysel egemenliği toplumsallaştırılarak

millet egemenliğine dönüştürülmüş, yaşamı-ölümü toplumsallaştırılarak ölümün ceza niteliğiyle uygulanmasına dönüştürülecek bireylerden biri ve doğal olan özelliklerimizin toplumsallaşması kurgusuyla örgütlenmiş toplumun siyasi yapısını ifade eden devletin vatandaşlarından biri olarak BEN, ölüme ulaşan sürecin hiçbir aşamasında yer almak istemiyorum; ‘öldüren kim?’ sorusunun yanıtında sayılabilecekler arasında anılmayı reddediyorum.

Onun için idam cezasına karşıyım."  

 

Helmut Ortner'ın önsözünden:

"Bu kitap, aynı anda tarihsel ve aktüeldir; bilimsel bir araştırma, tarihsel sıkı bir tez, siyasi bir polemik yazısı değildir. Tabii ki yazar, barbar, anakronist ve etkisiz olan ölüm cezası karşıtlığını gizlemek niyetinde değildir. Ölüm cezasından yana olanların öne sürdükleri bir dizi gerekçelerin başında toplumun caydırıcılığı ve korunması gelmektedir. Fakat bu gerekçelere her zaman kuşkuyla bakılmıştır. Richard J. Evans’ın da saptadığı gibi, “bir takım suçların yegane kefaretinin sadece ölüm olduğu; hafif cezaların yetersiz kalabileceği hissi; kim ağır bir suç işlemişse onun en üst ceza olan ölümü tatmak zorunda olduğu inancına” göre gerçek, temel motif misillemedir.

Bu konum, her dönem halk kültüründe –veya halkın görüşüne göre- hâkim olandır. Toplumumuzun çoğunluğu bugün de –Türkiye’de olduğu gibi- böyle düşünmektedir."

 

Helmut Ortner'ın kitap hakkındaki tanıtım videosu