Peter Atkins

Peter Atkins Oxford Üniversitesinde Lincoln College üyesi kimya profesörü. Dünyaca ünlü
bir dizi kimya ders kitabının yazarıdır. Bu kitapların yirmi yılı aşkın süredir dünyada en çok
tercih edilen kitaplar olmasının sırrı, onun meseleleri (özellikle de zor kavramları) çok net ve
akılda kalıcı bir şekilde açıklayabilme yeteneğinde yatar. Bu yeteneğini kitaplarında genel
okura da düzenli olarak sundu (Richard Dawkins bu kitaplardan biri olan The Creation'ı
"şimdiye kadar yazılmış en güzel popüler bilim kitabı" olarak niteledi) ama Galileo'nun
Parmağı içlerinde en büyük etkiyi yaratanı oldu.