Aras Aladağ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldu. Aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Sol Liberalizmin Muhafazakâr Demokrat Değişim Sürecine Eklemlenmesi: Taraf Gazetesi Örneği" adlı tezini Nuray Mert'le 2012 yılında tamamladı. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam ediyor.