Ahmet Kerim Gültekin

Etnolog Dr. Ahmet Kerim Gültekin, Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Etnoloji doktorasını Ankara Üniversitesi’nde “Kırsal Dönüşümün Ekonomi-Politiği Üzerine Etnografik Bir Değerlendirme” (2013) başlığıyla hazırladığı tezle tamamladı. Gültekin’in ilgi alanları din antropolojisi, kutsal mekân kültleri, halk söylenceleri ve inanışları, kültür ve kimlik çalışmaları, toplumsal örgütlenme modelleri ve kolektif hafıza ve sözlü tarih çalışmalarıdır. Çoğunlukla din antropolojisi ve Alevilik konularında çalışmaları bulunan Gültekin’in birçok dergide yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Yazarın ayrıca “Tunceli’de Sünni Olmak” ve “Tunceli’de Kutsal Mekân Kültü” başlıklarıyla kitaplaştırılmış iki çalışması da bulunmaktadır.